Co znajdziesz w treści raportu?

Rozdział I

Kim jest Manager IT w Polsce?

Rozdział przedstawia charakterystykę grupy badawczej. 

Rozdział II

Wyzwania roku 2020

Mówiąc o sytuacji managerów IT w 2020 roku, nie można pominąć wpływu pandemii COVID-19 na ich pracę. W rozdziale III skupiamy się na tym jakie wyzwania w roku 2020 były tymi największymi i jak z nimi poradzili sobie managerowie IT w Polsce. 

Rozdział III

Kompetencje Managera IT

Jakie są najbardziej pożądane kompetencje Managerów IT w najbliższych latach? Jakie kompetencje pomogły w realizacji zadań w roku 2020? Wszystkie odpowiedzi znajdują się w tej części raportu. 

Rozdział IV

Osiąganie celów 

Z rozdziału dowiesz się jakie metody wyznaczania celów są stosowane, na jakim poziomie zostały zrealizowane cele w roku 2020 przez uczestników badania.

Rozdział V

Praca z zespołem

Praca zdalna wymusiła zmianę sposoby pracy z zespołem. Jakie narzędzia i praktyki były najcześciej stosowane? Jakie czynniki były dla managerów najważniejsze?

Rozdział VI

Rozwój wiedzy Managera IT

Wyzwania, które stały przed managerami IT w roku 2020 przyczyniły się również do szybkiego poszerzania swojej wiedzy.
W rozdziale omówione również, jakie formy zdobywania wiedzy, managerowie IT preferują. 

Organization Architect, People, Business czy Tech Leader?  

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej Ciebie charakteryzuje i Twoją rolę_ Które z poniższych stwierdzeń uważasz za najlepiej określające kierunek rozwoju Twojej roli na przestrzeni najblizyszych 1-2 lat_ (1)

 

Od ponad 10 lat wspieramy managerów IT i ich organizacje w rozwoju, osiąganiu celów i poprawie efektywności. W badaniu chcieliśmy z jednej strony ocenić, gdzie jako grupa zawodowa w tym momencie jesteśmy, a z drugiej strony stworzyć narzędzie, które pozwoli każdemu managerowi zweryfikować poziom swojego rozwoju w porównaniu z innymi osobami pracującymi w branży.

Wyniki pokazały, że IT jest kluczowym komponentem biznesu, a sprawni managerowie tego obszaru są niezbędni dla osiągnięcia sukcesu. Raport zawiera także komentarze doświadczonych liderów. Ich głos jest ważny, bo opiera się na doświadczeniach z codziennej pracy w branży IT. Warto wczytać się w te komentarze, ponieważ zawierają wiele wskazówek, które mogą przydać się managerom i osobom aspirującym do zarządzania obszarem IT w planowaniu rozwoju.
 
Pobierz raport
3-3
Raport2
4-22
1-Mar-12-2021-02-22-00-90-PM
Pobierz raport

Co o raporcie myślą Managerowie IT? 

MałgorzataDąbrowska kółko
Małgorzata Dąbrowska
RB/PF IT Line Managing Director
@ BNP Paribas

 
Covidowe okoliczności powodują, że rola technologii i inne sposób działania stają się stałym elementem DNA organizacji. Dzieje się tak przynajmniej na poziomie deklaracji zarządów. Trwałość zmiany jest jednak bezpośrednim rezultatem ewolucji kultury organizacyjnej. Czy kultura organizacji rzeczywiście się zmieni i organizacja wykorzysta szansę na bardziej dynamiczne działanie w przyszłość, okaże się, gdy wszystko wróci do nowej normy.

 

Zakrzewski
  Przemysław Zakrzewski
Head of Corporate Technology Center
@ ABB

Badanie Let’s manage IT 2020 napawa wielkim optymizmem. Przedstawiamy siebie najpierw jako „people” potem „business” i na końcu „tech” liderami. To zdrowa i skuteczna hierarchia, z którą w pełni się identyfikuję i asymiluję. Jest skuteczna w każdych czasach czego potwierdzeniem jest fakt, ze znaczna część badanych wskazuje wykonanie celów w przedziale 60%-100% w znienawidzonym, pandemicznym roku 2020. Liderzy w raporcie potwierdzili jeszcze raz starą złotą zasadę, że dobrze zdefiniowane cele strategiczne i kierunek dla zespołu są warunkami koniecznymi osiągnięcia wyników i satysfakcji. 

 

 

1517143360909 kopia
Sebastian Drzewiecki
VP & Managing Director, Global Development Center's @ Sabre Corporation

Analizując wyniki raportu zwróciły moją uwagę następujące obszary. 40.8% organizacji IT w Polsce pracują w szeroko rozumianym sektorze usług biznesowych, to dość spory odsetek badanych, który zapewnia osobom pracujących w tych firmach dostęp do światowych standardów oraz technologii, ale może wpływać negatywnie na poziom innowacyjności technologicznej, ponieważ w firmach globalnych standardy nie zawsze idą w parze zwinnością w tworzeniu nowych rozwiązań.

 

Partnerzy raportu

Book Mockup