Logo_500x500_RPA-02-1


Wykorzystaj wiedzę kilkudziesięciu managerów z doświadczeniem automatyzacji procesów biznesowych . Znajdź rozwiązania dla swoich problemów w zamkniętej grupie skoncentrowanej na rezultatach.

Dołącz do grupy Mastermind RPA już dzisiaj!

HubSpot Video

 

Chcę dołączyć do grupy Mastermind!  

Czym jest Program
Mastermind IT Manager of Tomorrow?

Wyobraź sobie, że masz dostęp do wiedzy i rozwiązań wypracowanych przez kilkudziesięciu managerów RPA. Łączy Was wspólny cel – chcecie rozwijać siebie i swoje organizacje.
Pomyśl, ile możecie razem osiągnąć współpracując, dzieląc się wiedzą i dając sobie wsparcie.


mastermind

Co zyskasz biorąc udział
w Programie Mastermind?

Dostęp do kolektywnej wiedzy i doświadczenia kilkudziesięciu managerów RPA

8 tygodni intensywnej pracy nad rozwiązaniami Twoich konkretnych wyzwań

Około 20 godzin współpracy w zamkniętej, maksymalnie 10-osobowej Grupie Mastermind

Sprawdzony, moderowany proces współpracy z managerami zarządzającymi automatyzacją procesów biznesowych w dużych organizacjach

Konkretne pomysły na rozwiązania, które możesz od razu wdrożyć

Możliwość zbudowania relacji z zamkniętą społecznością managerów RPA

Możliwość organizowania dodatkowych sesji w mniejszych grupach oraz sesji 1:1

Roczny, bezpłatny dostęp do platformy Let's Manage IT Online

Jak będziesz pracować
w Grupie Mastermind?

8 tygodniowy program

Image 2@2x

 

Selekcja do Programu obejmuje wypełnienie formularza zgłoszeniowego i rozmowę z Lead Facilitatorem. Jej celem jest wybranie do Programu odpowiednich osób i przydzielenie ich do wybranej grupy. Dzięki temu zyskasz gwarancję, że będziesz współpracować z osobami:

 1. o podobnym poziomie wiedzy i doświadczenia
 2. z różnych obszarów i branż
 3. zaangażowanymi
 4. posiadającymi konkretny cel
 5. gotowymi wnieść do programu konkretną wartość

Spotkanie 1.

 1. poznasz pozostałych członków Grupy i zasady współpracy
 2. dostaniesz dostęp do narzędzi
 3. zadeklarujesz swoje cele
 4. otrzymasz zadanie domowe do przygotowania na 1. spotkanie robocze

Spotkania robocze

Spotkania robocze będą odbywały się raz w tygodniu i każde będzie trwało ok. 150-180 minut.

Spotkanie 8.

8. spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu pracy Grupy. W jego trakcie podzielisz się tym, czego się nauczyłeś. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami Grupy zdecydujecie o dalszych krokach.

Kim jest prowadzący?

 

Zrzut ekranu 2020-07-30 o 12.01.20

 

Maciej Obuchowski

Robotic Process Automation, RPA Expert and Manager @ Arla Foods

unnamed (1)

Mam zdecydowane zdanie na temat automatyzacji w przedsiębiorstwach i uważam, że powinna ona leżeć u podstaw naszego dzisiejszego biznesu.
Moja metodologia implementacji automatyzacji polega na wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii jaką mamy do dyspozycji, łącząc RPA z usługami kognitywnymi, ML, istniejącymi przepływami pracy opartymi na API, takimi jak MS flow, IFTTT, chatboty, usprawniając procesy w celu wykorzystania nowoczesnych aplikacji dających większe możliwości automatyzacji.
Nieustannie eksperymentuję i kwestionuję istniejące standardy, aby znaleźć najlepszy sposób działania.

Posiadanie dogłębnej wiedzy technicznej na temat RPA i innych typów automatyzacji oraz doświadczenie we wdrażaniu ich na dużą skalę pozwala mi kierować działem z odpowiednim nastawieniem, postępując zgodnie z najlepszymi praktykami z życia i przeczesywać szum, który otacza RPA.

Wystąpienia, które wygłaszam na różnych konferencjach RPA i AI, są odbierane bardzo pozytywnie, przez co wierzę, że istnieje zapotrzebowanie na informacje oparte na faktach, techniczne i innowacyjne.

Niedawno wraz z działem, który stworzyłem i obecnie kieruje, zdobyliśmy nagrodę Innovation Excellence 2019 od Blue Prism oraz wygraliśmy RPA Hackathon przeciwko niektórym z największych firm konsultingowych.
Nasza obecna implementacja ma znacznie krótszy czas rozwoju i większą stabilność niż obecny standard rynkowy.

Jakie problemy rozwiążesz? 

To Ty i pozostali uczestnicy Programu Mastermind wyznaczycie zadania, dla których wspólnie wypracujemy rozwiązania.
Z naszych rozmów z managerami wynika, że dziś ludzie zarządzający organizacjami IT muszą odpowiedzieć sobie na pytania jak:

Identyfikować najlepsze procesy do automatyzacji

Optymalizować procesy przed ich automatyzacją

Zarządzać dużą ilością robotów

Łączyć ze sobą różne technologię automatyzacji procesów biznesowych

Tworzyć I wdrażać działania prewencyjne I planowanie interwencyjne

Wykorzystać automatyzację by ułatwić “nową normalność” w organizacji

Zarządzać I szkolić zespoły RPA

Identyfikować i zarządzać ryzykami wynikającymi z postępującej automatyzacji

Rozmawiać z pracownikami operacyjnymi o robotach wkraczających do ich coedziennej pracy

Korzyści z udziału w programie

8 tygodni pracy grupowej

(wartość 8 000 PLN)

Co najmniej 6 pomysłów, które przyniosą Tobie i Twojej organizacji wymierne korzyści

(wartość 10 000 PLN)

Rabat na sesje w podgrupach i 1:1

Dostęp do zamkniętych webinarów
i meet-up'ów

(wartość 2 000 PLN)

Nowe znajomości i dostęp do społeczności na dedykowanej platformie 24/7

Możliwość wzmocnienia własnej reputacji
w gronie liderów RPA w Polsce

Dostęp do wiedzy i doświadczenia kilkudziesięciu managerów IT

Obejrzyj webinar na którym mówimy o
Programie Mastermind IT Manager of Tomorrow

 

Dowiesz się:

 • Czym jest Program Mastermind?
 • Dlaczego warto dołączyć?
 • Jak wygląda program?
 • Jak wygląda praca w grupie?
 • Kto powinien dołączyć?
a także poznasz opinie uczestników poprzedniej edycji!

Zrzut ekranu 2020-07-16 o 12.06.38

 

Obejrzyj webinar!  

Rekrutacja otwarta!

Chcesz dołączyć? Wypełnij poniższą ankietę

Ankieta jest pierwszym etapem weryfikacji i nie zobowiązuje do płatności

Najczęściej zadawane pytania

Managerowie mierząc się z problemami i podejmując decyzje, często pozostają samotni. Dodatkowo, aktualna sytuacja kryzysowa stawia wielu z nich przed trudnymi zadaniami. 

Gdzie mogą znaleźć pomocną dłoń? Teoretycznie możemy wyobrazić sobie, że organizują się w prywatne grupy wsparcia. Jednak zaletą Grupy Mastermind jest metodyka i proces: odpowiedni dobór uczestników oraz facylitacja, czyli moderacja. Efektywność procesu grupowego z doświadczonymi prowadzącymi jest nieporównywalna do innych form aktywności.

Dobrze poznaliśmy formułę spotkań mastermind, bo braliśmy w nich wielokrotnie udział. Od 9 lat prowadzimy razem firmę, mamy doświadczenie biznesowe oraz szkoleniowe. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w budowaniu dużych społeczności IT. Mastermind to też społeczność, chociaż mniejsza. 

Uczestnictwo w Grupie Mastermind jest rozwiązaniem dla osób, które na danym etapie kariery zawodowej poszukują nowych bodźców. Potrzebują motywacji, bo czują, że w ich organizacji brakuje nowych impulsów rozwojowych. Zaletą grupy jest różnorodne doświadczenie uczestników i świeże spojrzenie na tematy. Także brak ograniczeń czy uwarunkowań, które pojawiają się w grupach prowadzonych w ramach organizacji, gdzie nieuchronnie dochodzi między uczestnikami do starcia interesów.

Maciej Obuchowski jest pomysłodawcą Grupy Mastermind IT Manager of Tomorrow, Lead Facilitatorem. To współzałożyciel oraz prezes zarządu spółki Conlea. Doświadczony specjalista IT, manager, trener i przedsiębiorca. Pracował m.in. w IBM i Lufthansa Systems. Ukończył zarządzanie, program MBA na Politechnice Gdańskiej i wiele szkoleń typu Train-the-Trainer. Nieustannie poszerza swoją wiedzę. Jako trener spędził w sali szkoleniowej kilka tysięcy godzin.

Analizujemy zgłoszenia i spotykamy się z kandydatami na 15. minutowe rozmowy online. Dobieramy uczestników o podobnych kompetencjach, zwracamy uwagę na ich motywację, ale także poziom energii. Oceniamy doświadczenie, wiedzę i ogólny background. Chcemy dokładnie wiedzieć co kandydat wnosi do programu i jaka jest jego motywacja.

Ważne jest czy ktoś ma już określony cel, który chce zrealizować i na ile jest zdeterminowany, aby go osiągnąć.

Widzimy, że dla uczestników wyzwaniem jest definicja celu. Nie zawsze łatwo go określić. Z jednej strony musi być konkretny, aby móc na koniec go zweryfikować. Z drugiej strony musi być na tyle specyficzny, aby dało się go w ciągu 8 tygodni zrealizować.

Dla nas ważna jest również  deklaracja, czy osoby chętne są w danym momencie w pełni zaangażować się w pracę w grupie. Równie ważne jest zaangażowanie mentalne. Bez niego uczestnik nie osiągnie zaplanowanego rezultatu i nie będzie pomocny dla grupy.

Poniedziałek i wtorek to czas na pracę własną, inspiracje i wewnętrzną komunikację.

W środę odbywa się główne spotkanie grupowe, które trwa 1h 45 m. 

W czwartek uczestnicy spotykają się online w formule jeden-na-jeden.

Piątek to drugie spotkanie grupowe o 8.15 w formule Lean Coffee.

Naszą rolą jest umiejętne stawianie i zadawanie pytań. Jako doświadczeni trenerzy bardzo dobrze rozumiemy procesy myślowe pracy grupowej. Potrafimy uczyć managerów myśleć w przejrzysty sposób.

Wiemy na czym polega analiza oczekiwań uczestników i umiejętność zadawania właściwych pytań. Dobrze postawione, czasami zupełnie nieoczywiste pytanie pozwala radykalnie zmienić spojrzenie na problem. Potrafimy weryfikować i zarządzać oczekiwaniami uczestników.

Naszą mocną stroną jest również empatia i umiejętność skupienia się na rezultatach uczestników.  Swoją rolę traktujemy jako zobowiązanie. Czujemy się osobiście odpowiedzialni za cele uczestników. 

Moderacja nadaje strukturę. Każdy może się wypowiedzieć, zakwestionować tezę kolegi, zaproponować nowe wyzwanie. Dla uczestników ważna jest możliwość otwartej rozmowy o swoich celach, dzielenia się wiedzą i dawania wskazówek.

Spotkanie w środę składa się z 3 modułów. Uczestnicy w trakcie 3. minut opowiadają o sukcesie z ostatniego tygodnia i rozliczają się z zobowiązania złożonego przed grupą.  Następny, 15. minutowy moduł poświęcony jest celowi uczestnika. Referuje etap prac, co zrobił, jakie przeszkody napotkał, jakie ma pytania i plany. Pozostałe osoby mogą odnieść się do jego problemu w 3. minutowym komentarzu. Ostatnia runda to podsumowanie i złożenie zobowiązania na kolejny tydzień. 

W trakcie spotkań czwartkowych uczestnicy spotykają się w formule  jeden na jeden.  To czas na indywidualne rozmowy, udzielanie informacji zwrotnej.

Piątek rozpoczynamy porannym Lean Coffee, które ma energetyzujący charakter. To czas na pomysły, wnioski, dzielenie się doświadczeniem. Z tablicy wyzwań wybierany jest jeden temat, o którym dyskutujemy.

W trakcie pracy korzystamy z Miro, a efekt naszych prac jest na bieżąco dokumentowany i wizualizowany.

Przez interakcję i konfrontację z innymi osobami są w stanie zobaczyć siebie w szerszym wymiarze.  Zyskują wiedzę, ale też samowiedzę o posiadanych kompetencjach. Uświadamiają sobie jakie wygląda przestrzeń do usprawnień. Odpowiadają sobie i innym na pytania, których sami by sobie często nie postawili. Ważne jest też jak uczestnicy radzą sobie ze składanymi publicznie zobowiązaniami i wywiązują z rekomendacji i zadań przydzielonych na kolejny tydzień. To okazja do pracy nad samodyscypliną i przełamywaniem wewnętrznych barier.  

Analizując problemy uczestnicy uświadamiają sobie, że mierzą się z tymi samymi zagadnieniami co inni. Dostając od kolegów rady z pierwszej ręki unikają popełnienia błędów. Mówiąc metaforycznie, ktoś już wszedł na szczyt i może podzielić się doświadczeniem z trasy, do której ktoś dopiero się przygotowuje.

Uczestnicy mają możliwość spojrzenia na swoje problemy z innych perspektyw. Na przykład: jak pytania i wyzwania techniczne z poziomu managerskiego rozumieć z perspektywy procesów biznesowych. 

Korzyścią z udziału programie jest możliwość wsparcia pozostałych osób. Moment, kiedy manager dzieli  się doświadczeniem, może być dla niego momentem odkrycia poziomu swojej kompetencji, ale także niewiedzy. To co dla jednej osoby jest oczywiste, dla innej będzie momentem otwierającym oczy. Różnica doświadczeń tworzy dynamikę spotkań.

W trakcie 8. tygodni współnej pracy oczekujemy maksymalnego zaangażowania mentalnego, a nawet emocjonalnego.  

 

Tak.