Asset 2@2x


Wykorzystaj wiedzę doświadczonych managerów IT. Znajdź rozwiązania dla swoich wyzwań w zamkniętej grupie skoncentrowanej na osiągnięciu rezultatów

Dołącz do grupy Mastermind już dzisiaj!

Mastermind II edycja LP

 

Chcę dołączyć do grupy Mastermind!  

Czym jest Program
Mastermind IT Manager of Tomorrow?

Jako Managerowie często mierzymy się sami z problemami oraz podejmowanymi decyzjami. Wyobraź sobie, że istnieje program, który możesz w pełni dopasować do swoich wyzwań, a rozwiązania wypracować razem z grupą doświadczonych Managerów z różnych środowisk i z różnym wachlarzem kompetencji i wiedzy.

Łączy Was wspólny cel - chcecie rozwiązać konkretne wyzwanie, aby móc rozwijać siebie, swój zespół i organizacje.

 

"No mind is complete by itself. It needs contact and association with other minds to grow and expand."

Napoleon Hill

1

Jak będziesz pracować
w Grupie Mastermind?

8 tygodniowy program

Image 2@2x

 

Weryfikacja udziału w Programie obejmuje wypełnienie formularza zgłoszeniowego i rozmowę z Lead Facilitatorem. Jej celem jest wybranie do Programu odpowiednich osób i przydzielenie ich do wybranej grupy. Dzięki temu zyskasz pewność, że będziesz współpracować z osobami:

  1. z kilkuletnim doświadczeniem managerskim
  2. spotykającymi się z wieloma wyzwaniami w zarządzaniu zespołami i procesami
  3. chętnymi do dzielenia się doświadczeniem i korzystania z doświadczenia innych
  4. pracującymi w dziale IT lub organizacji dostarczającej usługi IT
  5. gotowymi wnieść do programu konkretną wartość

Spotkanie 1.

  1. poznasz pozostałych członków Grupy i zasady współpracy
  2. dostaniesz dostęp do narzędzi
  3. zadeklarujesz swoje cele
  4. otrzymasz zadanie domowe do przygotowania na 1. spotkanie robocze

Spotkania robocze

Spotkania robocze będą odbywały się raz w tygodniu i każde będzie trwało ok. 150-180 minut.

Spotkanie 8.

8. spotkanie będzie poświęcone podsumowaniu pracy Grupy. W jego trakcie podzielisz się tym, czego się nauczyłeś. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami Grupy zdecydujecie o dalszych krokach.

Program o wartości 3999 PLN gwarantuje Ci

20% większą szanse, że zrealizujesz swój cel kwartalny

Co najmniej 6 pomysłów, które przyniosą Tobie i Twojej organizacji wymierne korzyści

(wartość 10 000 PLN)

Motywacje do działania jeżeli utknąłeś w miejscu

Dostęp do zamkniętych webinarów
i meet-up'ów

(wartość 2 000 PLN)

Poprawione relacje z przełożonymi i pracownikami o 50%

Zaoszczędzone pieniądze na konsultacjach  

(wartość 5 000 PLN)

 

Terminarz Grup 
Mastermind

Dotychczasowe edycje
6 maj - 24 czerwiec
pierwsza grupa
 
15 lipiec - 2 wrzesień
druga grupa
 
9 listopad - 4 styczeń
trzecia grupa
Edycja zima 2021

12/13 styczeń - 2/3 marzec

12 miejsc

 

Edycja wiosna 2021

13/14 kwiecień - 1/2 czerwiec

16 miejsc

 

Chcesz dołączyć? Wypełnij poniższą ankietę

Ankieta jest pierwszym etapem weryfikacji i nie zobowiązuje do płatności

Najczęściej zadawane pytania

Managerowie mierząc się z problemami i podejmując decyzje, często pozostają samotni. Dodatkowo, aktualna sytuacja kryzysowa stawia wielu z nich przed trudnymi zadaniami. 

Gdzie mogą znaleźć pomocną dłoń? Teoretycznie możemy wyobrazić sobie, że organizują się w prywatne grupy wsparcia. Jednak zaletą Grupy Mastermind jest metodyka i proces: odpowiedni dobór uczestników oraz facylitacja, czyli moderacja. Efektywność procesu grupowego z doświadczonymi prowadzącymi jest nieporównywalna do innych form aktywności.

Dobrze poznaliśmy formułę spotkań mastermind, bo braliśmy w nich wielokrotnie udział. Od 9 lat prowadzimy razem firmę, mamy doświadczenie biznesowe oraz szkoleniowe. Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w budowaniu dużych społeczności IT. Mastermind to też społeczność, chociaż mniejsza. 

Uczestnictwo w Grupie Mastermind jest rozwiązaniem dla osób, które na danym etapie kariery zawodowej poszukują nowych bodźców. Potrzebują motywacji, bo czują, że w ich organizacji brakuje nowych impulsów rozwojowych. Zaletą grupy jest różnorodne doświadczenie uczestników i świeże spojrzenie na tematy. Także brak ograniczeń czy uwarunkowań, które pojawiają się w grupach prowadzonych w ramach organizacji, gdzie nieuchronnie dochodzi między uczestnikami do starcia interesów.

Prowadzącymi są Bartosz Kozakiewicz Krzysztof Kozakiewicz.

Bartosz Kozakiewicz jest pomysłodawcą Grupy Mastermind IT Manager of Tomorrow, Lead Facilitatorem. To współzałożyciel oraz prezes zarządu spółki Conlea. Doświadczony specjalista IT, manager, trener i przedsiębiorca. Pracował m.in. w IBM i Lufthansa Systems. Ukończył zarządzanie, program MBA na Politechnice Gdańskiej i wiele szkoleń typu Train-the-Trainer. Nieustannie poszerza swoją wiedzę. Jako trener spędził w sali szkoleniowej kilka tysięcy godzin.


Krzysztof Kozakiewicz
również jest pomysłodawcą Grupy Mastermind IT Manager of Tomorrow i  Lead Facilitatorem. Jest współzałożyciel i wiceprezes spółki Conlea. Pomysłodawca i Prezes Fundacji Let's Manage IT. Trener i konsultant ITSM z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wdrażał i doskonalił procesy operacyjne oraz taktyczno-strategiczne w firmach z  sektora bankowego oraz lotniczego. Absolwent ekonomii i programu MBA. Spędził ponad 1000 godzin w salach szkoleniowych. Pasjonat sportu.

Analizujemy zgłoszenia i spotykamy się z kandydatami na 15. minutowe rozmowy online. Dobieramy uczestników o podobnych kompetencjach, zwracamy uwagę na ich motywację, ale także poziom energii. Oceniamy doświadczenie, wiedzę i ogólny background. Chcemy dokładnie wiedzieć co kandydat wnosi do programu i jaka jest jego motywacja.

Ważne jest czy ktoś ma już określony cel, który chce zrealizować i na ile jest zdeterminowany, aby go osiągnąć.

Widzimy, że dla uczestników wyzwaniem jest definicja celu. Nie zawsze łatwo go określić. Z jednej strony musi być konkretny, aby móc na koniec go zweryfikować. Z drugiej strony musi być na tyle specyficzny, aby dało się go w ciągu 8 tygodni zrealizować.

Dla nas ważna jest również  deklaracja, czy osoby chętne są w danym momencie w pełni zaangażować się w pracę w grupie. Równie ważne jest zaangażowanie mentalne. Bez niego uczestnik nie osiągnie zaplanowanego rezultatu i nie będzie pomocny dla grupy.

Poniedziałek i wtorek to czas na pracę własną, inspiracje i wewnętrzną komunikację.

W środę odbywa się główne spotkanie grupowe, które trwa 1h 45 m. 

W czwartek uczestnicy spotykają się online w formule jeden-na-jeden.

Piątek to drugie spotkanie grupowe o 8.15 w formule Lean Coffee.

Naszą rolą jest umiejętne stawianie i zadawanie pytań. Jako doświadczeni trenerzy bardzo dobrze rozumiemy procesy myślowe pracy grupowej. Potrafimy uczyć managerów myśleć w przejrzysty sposób.

Wiemy na czym polega analiza oczekiwań uczestników i umiejętność zadawania właściwych pytań. Dobrze postawione, czasami zupełnie nieoczywiste pytanie pozwala radykalnie zmienić spojrzenie na problem. Potrafimy weryfikować i zarządzać oczekiwaniami uczestników.

Naszą mocną stroną jest również empatia i umiejętność skupienia się na rezultatach uczestników.  Swoją rolę traktujemy jako zobowiązanie. Czujemy się osobiście odpowiedzialni za cele uczestników. 

Moderacja nadaje strukturę. Każdy może się wypowiedzieć, zakwestionować tezę kolegi, zaproponować nowe wyzwanie. Dla uczestników ważna jest możliwość otwartej rozmowy o swoich celach, dzielenia się wiedzą i dawania wskazówek.

Spotkanie w środę składa się z 3 modułów. Uczestnicy w trakcie 3. minut opowiadają o sukcesie z ostatniego tygodnia i rozliczają się z zobowiązania złożonego przed grupą.  Następny, 15. minutowy moduł poświęcony jest celowi uczestnika. Referuje etap prac, co zrobił, jakie przeszkody napotkał, jakie ma pytania i plany. Pozostałe osoby mogą odnieść się do jego problemu w 3. minutowym komentarzu. Ostatnia runda to podsumowanie i złożenie zobowiązania na kolejny tydzień. 

W trakcie spotkań czwartkowych uczestnicy spotykają się w formule  jeden na jeden.  To czas na indywidualne rozmowy, udzielanie informacji zwrotnej.

Piątek rozpoczynamy porannym Lean Coffee, które ma energetyzujący charakter. To czas na pomysły, wnioski, dzielenie się doświadczeniem. Z tablicy wyzwań wybierany jest jeden temat, o którym dyskutujemy.

W trakcie pracy korzystamy z Miro, a efekt naszych prac jest na bieżąco dokumentowany i wizualizowany.

Przez interakcję i konfrontację z innymi osobami są w stanie zobaczyć siebie w szerszym wymiarze.  Zyskują wiedzę, ale też samowiedzę o posiadanych kompetencjach. Uświadamiają sobie jakie wygląda przestrzeń do usprawnień. Odpowiadają sobie i innym na pytania, których sami by sobie często nie postawili. Ważne jest też jak uczestnicy radzą sobie ze składanymi publicznie zobowiązaniami i wywiązują z rekomendacji i zadań przydzielonych na kolejny tydzień. To okazja do pracy nad samodyscypliną i przełamywaniem wewnętrznych barier.  

Analizując problemy uczestnicy uświadamiają sobie, że mierzą się z tymi samymi zagadnieniami co inni. Dostając od kolegów rady z pierwszej ręki unikają popełnienia błędów. Mówiąc metaforycznie, ktoś już wszedł na szczyt i może podzielić się doświadczeniem z trasy, do której ktoś dopiero się przygotowuje.

Uczestnicy mają możliwość spojrzenia na swoje problemy z innych perspektyw. Na przykład: jak pytania i wyzwania techniczne z poziomu managerskiego rozumieć z perspektywy procesów biznesowych. 

Korzyścią z udziału programie jest możliwość wsparcia pozostałych osób. Moment, kiedy manager dzieli  się doświadczeniem, może być dla niego momentem odkrycia poziomu swojej kompetencji, ale także niewiedzy. To co dla jednej osoby jest oczywiste, dla innej będzie momentem otwierającym oczy. Różnica doświadczeń tworzy dynamikę spotkań.

W trakcie 8. tygodni współnej pracy oczekujemy maksymalnego zaangażowania mentalnego, a nawet emocjonalnego.  

 

Tak.

Prowadzący

Mask Group 1@2x

Krzysztof Kozakiewicz

Pomysłodawca Grupy Mastermind
IT Manager of Tomorrow, Lead Facilitator

Współzałożyciel i Wiceprezes spółki Conlea. Pomysłodawca i Prezes Fundacji Let's Manage IT. Trener i konsultant ITSM z kilkunastoletnim doświadczeniem. Wdrażał i doskonalił procesy operacyjne oraz taktyczno-strategiczne w firmach z  sektora bankowego oraz lotniczego. Absolwent ekonomii i programu MBA. Spędził ponad 1000 godzin w salach szkoleniowych. Pasjonat sportu.

Mask Group 2@2x

Bartosz Kozakiewicz

Pomysłodawca Grupy Mastermind IT Manager of Tomorrow, Lead Facilitator

Współzałożyciel oraz Prezes Zarządu spółki Conlea. Doświadczony specjalista IT, manager, trener i przedsiębiorca. Pracował m.in. w IBM i Lufthansa Systems. Ukończył zarządzanie, program MBA na Politechniki Gdańskiej i wiele szkoleń typu Train-the-Trainer. Nieustannie poszerza swoją wiedzę. Jako trener spędził w sali szkoleniowej kilka tysięcy godzin.